5 mýtov o neplodnosti
Neplodných žien je viac jako mužov
Je pravda, že v minulosti sa s neplodnosťou stretávali viac ženy. V posledných rokoch sa však príčina neschopnosti počať vyrovnáva.

Párom, ktoré už potomka majú, neplodnosť nehrozí
Takzvanou sekundárnou neplodnosťou môžu trpieť i páry, ktoré už rodinu majú. Medzi prvým a druhým tehotenstvom sa totiž môžu objaviť ochorenia, ktorá dalšie počatie znemožňujú.

Vek ženy nieje pro tehotenstvo rozhodujúce
Toto je obrovská nepravda, pretože vek ženy je jedným z najdôležitejších faktorov. Plodnosť ženy začína po tridsiatom piatom roku rapídne klesať. Dôvodom je, že ženám s pribúdajúcim vekom ubúdajú vajíčka. Umelé oplodnenie je tak pre ne jednou z posledýh možností, ako mať vlastné dieťa.

Neplodnosť nieje choroba
Opäť mýtus. Neplodnosť bola Svetovou zdravotníckou organizáciou uznaná ako ochorenie.

Deti z umelého počatia sú viac náchylné na choroby
Deti narodené vďaka asistovanej reprodukcii sú úplne rovnaké ako deti počaté prirodzenou cestou. Žiadny výskum nepreukázal, že by deti narodené boli viac náchylnejšie k rôznym vadám než ostatné deti.